frameworks logo

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Frameworks AS samler inn, bruker og beskytter personopplysningerom våre kunder og deg som besøker denne nettsiden. 

Innledning

Frameworks, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Frameworks AS behandler personopplysninger i tråd med GDPR forordningen og lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

I dette ligger det at vi har et informasjonssikkerhetssystem for å vurdere risiko for uønskede hendelser, oversikt over personlig og sensitiv data, iverskatt tiltak  for å sikre slik data samt løpende tilsyn og vurderinger på systemer og avtaler.

Frameworks er databehandler for mange av våre kunder i form av utvikling, drift, sikkerhet og lagring av data i våre kundeløsninger. Behandling av personopplysninger i for våre kundeløsninger reguleres og ansvarliggjøres i våre driftsavtaler og databehandlingsavtaler med våre kunder.

Frameworks AS har underlevrandører på drift av både egne tjenester og våre kunders tjenester. For disse levrandørene har Frameworks AS inngått databehandleravtaler som sikrer forsvarlig behandling av personopplysninger i hele levrandørkjeden.

Den videre erklæring inneholder opplysninger du har krav på når det gjelder innsamling av opplysninger fra nettstedet vårt www.frameworks.no der vi er behandlingsansvarlige.

Personopplysninger

Nettsted

Daglig leder har ansvaret for Frameworks AS sin behandling av personopplysninger på frameworks.no.

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev, men Frameworks samler ikke aktivt inn slik informasjon via nettstedet. Behandlingsgrunnlaget i slike tilfeller vil være samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

I noen tilfeller lister Frameworks opp navn, stilling og arbeidssted for personer som er eller har vært kunde eller ansvarlig kontaktperson på vegne av en kunde på nettsiden. Det kan for eksempel skje i forbindelse av presentasjon av referansekunder og prosjekter. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

ServeTheWorld AS er Frameworks AS sin  databehandler, og er vår leverandør for serveren som nettstedet driftes og vedlikeholdes fra.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Frameworks og ServeTheWorld som har tilgang til opplysninger som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Frameworks og ServeTheWorld regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstedstatistikk

Frameworks samler inn data og opplysninger ved besøk på nettstedet frameworks.no, som gir oss innsikt i bruken av nettsiden. Denne statistikken er fullstendig anonymisert og inneholder ingen personlig data, og vi bruker ikke informasjonkapsler for å realisere denne datainnsamlingen. 

Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små filer som lagres på enheten din når du besøker en nettside.

Slike informasjonskapsler kan brukes av nettsteder for å gjøre de besøkendes opplevelse, rikere, mer integrert og mer effektiv og kan brukes til integrasjon og sporing av bruk mot tredjepartstjenester som sosiale medier, kontaktsenterløsninger, bruksmønsteranalysetjenester og andre ting.

Loven sier at vi kan lagre informasjonskapsler på enheten hvis de er nødvendig for driften av tjenesten. For alle andre typer informasjonskapsler trenger vi din tillatelse.

Denne nettsiden har ingen infromasjonskapsler, og vi lagrer ingen filer på enheten din når du besøker frameworks.no, derfor trenger vi heller ikke å be om samtykke for slik lagring.

Avtaleforhold

Vi lagrer informasjon om kontaktpersoner og andre personer vi er i kontakt med for å kunne gjennomføre forpliktelsene i avtalene vi inngår med kunder om design, utvikling og drift av nettsider og applikasjoner. Slik personlig informajson inkluderer for eksempel (men er ikke begrenset til) navn, kontaktopplysninger, arbeidssted og arbeidsgiver. Behandlingsgrunnlaget i slike tilfeller er nødvendig for å oppfylle en avtale, med mindre annet er spesifikt oppgitt.

Rettigheter

Rett til innsyn, endring og sletting

Dersom det er lagret informasjon om deg på frameworks.no, eller dersom det er registrert data om deg i Fraemworks AS sine systemer, har du rett til innsyn i opplysningene og i noen tilfeller rett til å få opplysningene slettet. Retten til å få informasjon slettet gjelder ikke dersom Frameworks er avhengig av å ha informasjonen lagret for å for eksempel kunne dokumentere informasjon ovenfor myndigheter eller andre parter som har krav på innsyn i slik informasjon.

Du har videre rett til å få informasjon om deg endret eller oppdatert i tilfeller der det er relevant, for eksempel ved endringer på navn, adresse eller annen kontaktdetaljer. 

Kontakt oss

Du finner kontaktdetaljene våre på frameworks.no.