frameworks logo

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Frameworks AS samler inn og bruker og beskytter personopplysninger.

Frameworks, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Frameworks AS behandler personopplysninger i tråd med GDPR forordningen og den nye personopplysningsloven som trådte i kraft 20.07.2018. I dette ligger det at vi har et system for å vurdere risiko, iverksette tiltak og vi har løpende tilsyn på systemer og avtaler.

Frameworks er databehandler for mange av våre kunder i form av utvikling, drift, sikkerhet og lagring av data i våre kundeløsninger. Behandling av personopplysninger i for våre kundeløsninger reguleres og ansvarliggjøres i våre driftsavtaler og databehandlingsavtaler med våre kunder.

Frameworks AS har underlevrandører på drift av både egne tjenester og våre kunders tjenester. For disse levrandørene har Frameworks AS inngått databehandleravtaler som sikrer forsvarlig behandling av personopplysninger i hele levrandørkjeden.

Den videre erklæring inneholder opplysninger du har krav på når det gjelder innsamling av opplysninger fra nettstedet vårt www.frameworks.no der vi er behandlingsansvarlige.

Behandling av personopplysninger på www.frameworks.no

Daglig leder har det daglige ansvaret for Frameworks AS  behandlinger av personopplysninger på frameworks.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

ServeTheWorld AS er Frameworks AS  databehandler, og er vår leverandør for server drift/lagring av dette nettstedet.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Frameworks og ServeTheWorld AS som har full tilgang til  eventuellle opplysninger som samles inn. I tillegg samles det inn sporingsinformasjon via 3djeparts aktører relatert til web statistikk, markedsføring og funksjonalitet på nettstedet, disse er deklarert «Informasjonskapsler».

En egen databehandleravtale mellom Frameworks og ServeTheWorld regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstedstatistikk

Frameworks samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på frameworks.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Cookies kan brukes av nettsteder for å gjøre en brukers opplevelse, rikere, mer integrert og mer effektiv og kan brukes til integrasjon og sporing av bruk mot 3djeparts tjenester (som f.eks sosiale medier).

Loven sier at vi kan lagre informasjonskapsler på enheten hvis de er nødvendig for driften av tjenesten. For alle andre typer informasjonskapsler trenger vi din tillatelse.

Vi bruker informasjonskapsler for å gi innhold et personlig preg, for å levere sosiale mediefunksjoner og for å analysere trafikken vår. Vi deler derfor inndirekte informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med 3djeparter innen sosiale medier og analyse, som kan kombinere den med annen informasjon du har gjort tilgjengelig for dem, eller som de har samlet inn gjennom din bruk av tjenestene deres.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen hos 3djepart. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.